Веќе од
RM599.00
Месечно
VPN Unlimited Users
Веќе од
RM228.00
Месечно
RM499.00 Конфигурирање на провизија
Bigger DS Entry with Virtualization
Веќе од
RM399.00
Месечно
Bigger DS Saver with Virtualization
Веќе од
RM399.00
Месечно
RM2,300.00 Конфигурирање на провизија
Bigger DS Saver Plus with Virtualization
Веќе од
RM388.00
Месечно
RM499.00 Конфигурирање на провизија
Bigger DS Standard with Virtualization
Веќе од
RM588.00
Месечно
RM999.00 Конфигурирање на провизија
Bigger DS Premium with Virtualization
Веќе од
RM228.00
Месечно
RM499.00 Конфигурирање на провизија
SSD Entry with Virtualization
Веќе од
RM388.00
Месечно
RM499.00 Конфигурирање на провизија
SSD Standard with Virtualization
Веќе од
RM588.00
Месечно
RM999.00 Конфигурирање на провизија
SSD Premium with Virtualization