החל מ
RM599.00
חודשי
VPN Unlimited Users
החל מ
RM228.00
חודשי
RM499.00 דמי התקנה
Bigger DS Entry with Virtualization
החל מ
RM399.00
חודשי
Bigger DS Saver with Virtualization
החל מ
RM399.00
חודשי
RM2,300.00 דמי התקנה
Bigger DS Saver Plus with Virtualization
החל מ
RM388.00
חודשי
RM499.00 דמי התקנה
Bigger DS Standard with Virtualization
החל מ
RM588.00
חודשי
RM999.00 דמי התקנה
Bigger DS Premium with Virtualization
החל מ
RM228.00
חודשי
RM499.00 דמי התקנה
SSD Entry with Virtualization
החל מ
RM388.00
חודשי
RM499.00 דמי התקנה
SSD Standard with Virtualization
החל מ
RM588.00
חודשי
RM999.00 דמי התקנה
SSD Premium with Virtualization